Architekci Windykacji - Szkolenia - budujemy kompetencje
Optymalizujemy interwencje windykacyjneUczymy tylko sprawdzonych technikDopasowujemy się do środowiska windykacyjnego Klienta

Windykacja Listowa - Szkolenie szyte na miarę

Perswazja pisana jest uznawana za najtrudniejszy sposób wywierania wpływu, ponieważ w przeciwieństwie do bezpośredniej czy telefonicznej, nie ma możliwości obserwacji reakcji drugiej strony i korekty komunikatu. Wszystko trzeba przewidziesz wcześniej, w związku z czym przygotowany przez nas przekaz nie może posiadać słabych punktów. Osoby zawodowo zajmujące sie perswazją pisaną musza wiedzieć, jakie znaczenie mają poszczególne kolory czczionki, a jakie jej rodzaje? Jak wzbudzić dyskomfort, ale nie pobudzać oporu? Jak argumentować swoje stanowisko? Czy warto zaczynać list od „Szanowny Panie”? Gdzie umieszczać najważniejsze informacje, aby zapadły w pamięć? Jakie znaczenie ma pierwsze, a jakie ostatnie zdanie? Jak rozwiązywać listownie sytuacje reklamacyjne? Jak tworzyć skuteczne wezwania do zapłaty? i wiele, wiele innych.