Architekci Windykacji | Nowatorskie Szkolenia windykacyjne

Szkolenia.

Kiedyś myślano, że nie da się przekroczyć prędkości 100km/h. Kiedyś myślano, że nie można zdobyć ośmiotysięcznika zimą i że człowiek nie jest w stanie pobiec 100m poniżej 10sekund. Kiedyś myślano, że nie można robić szkoleń windykacyjnych, które będą atrakcyjne i skuteczne zarazem. Kiedyś.

Dlaczego warto budować kompetencje swoich windykatorów u nas?

Z czego budujemy nasze szkolenia?

Moduły szkoleniowe dopasowujemy na podstawie wyników analizy potrzeb. Szczegółowy program szkolenia przekazujemy w spersonalizowanej ofercie
Techniki argumentacji
Emisja głosu
Optymalizacja deklaracji wpłaty
Typy klientów
4 poziomy sankcji
Techniki neutralizacji wymówek
Reguły wywierania wpływu
PLAN rozmowy
Intro
Analiza Transakcyjna
Dopasowanie do profilu Klienta
Kontrola rozmowy
Pozyskiwanie informacji finansowych
Słowa kluczowe
Systemy reprezentacji
Techniki budowania interakcji
Trening kreatywności
Uwiarygodnianie wpłat
Zaawansowane odmiany presupozycji
Zaawansowane sekwencje wejścia w rozmowę
Zakończenie rozmów
Diagnoza temperamentów
Zasady skutecznej windykacji
Klasyfikacja wymówek
Techniki negocjacji
Mikroekspresje
Optymalizacja deklaracji wpłaty
Mowa ciała
Analiza Transakcyjna
Diagnoza temperamentów
Dopasowanie do profilu Klienta
PLAN rozmowy
Skuteczne wezwania do kontaktu
Słowa kluczowe
Trening kreatywności
Typy klientów
Zaawansowane odmiany presupozycji
Zasady skutecznej windykacji
Intro
Kontrola rozmowy
Pozyskiwanie informacji finansowych
Reguły wywierania wpływu
Techniki neutralizacji wymówek
Uwiarygodnianie wpłat
Klasyfikacja wymówek
Zakończenie rozmów
Techniki negocjacji
Techniki argumentacji
4 poziomy sankcji
Struktura pisma perswazyjnego
Słowa kluczowe
Typy klientów
Dopasowanie do profilu Klienta
Skuteczne wezwanie do zapłaty
4 poziomy sankcji
Reguły wywierania wpływu
Techniki argumentacji
Techniki neutralizacji wymówek
Zasady skutecznej windykacji
Expose szefa
Delegowanie zadań
Style zarządzania
Feedback
Arkusze odsłuchowe
Grywalizacja w windykacji
Macierz Eisenhowera
Nasłuch rozmów
Ocena kompetencji
Odsłuch rozmów
Praca 1 na 1 z windykatorem
Diagnoza temperamentów
Systemy reprezentacji
Analiza Transakcyjna
Kreowanie wizerunku Managera
Arkusze odsłuchowe
4 poziomy badania efektywności szkoleń
Praca 1 na 1 z windykatorem
Analiza potrzeb szkoleniowych
Tworzenie ankiet poszkoleniowych
Feedback
Grywalizacja w windykacji
Macierz Eisenhowera
Nasłuch rozmów
Odsłuch rozmów
Sposoby motywowania windykatorów
Analiza Transakcyjna
Diagnoza temperamentów
Systemy reprezentacji
Kreowanie wizerunku trenera
Indoor - projekt indywidualny
Outdoor - projekt indywidualny

Jak wyglądają nasze grywalizacyjne szkolenia?

DZIEŃ 1 - GRY WINDYKACYJNE

Rywalizacja: Przez cały pierwszy dzień szkolenia uczestnicy rywalizują w wybranych zespołach przy ośmiu kolejnych stolach gier

Techniki: W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają pakiety technik windykacyjnych w zależności od wyników osiąganych przy stołach

Skrypty: Inaczej niż w tradycyjnych szkoleniach, tu uczestnicy tworzą swoje własne skrypty ze zdobywanych w trakcie dnia gotowych pakietów z technikami windykacyjnymi

Dialog: Nie samą grą uczestnik żyje. Podczas szkolenia odbywają się tzw. Okna Dialogu Perswazyjnego, na których omawiamy poruszone w trakcie gier zagadnienia

Nagroda: Ostatecznym celem gry jest zdobycie nagrody głównej ukrytej w sejfie. To pakiet ponad 100 najlepszych zwrotów windykacyjnych do natychmiastowego zastosowania w rozmowach z klientami

DDZIEŃ 2 - TRENING

Mobilne CC: W drugim dniu szkolenia wykorzystujemy Mobilne CC, dzięki czemu uczestnicy na gorąco testują nowe techniki i otrzymują informacje zwrotną od trenerów. Całe szkolenie zakończone jest gruntownym podsumowaniem obu dni szkoleniowych

Zadzwoń lub napisz do nas teraz.

+48 668 164 517
biuro@architekciwindykacji.pl
Architekci Windykacji
Ul. Idzikowskiego 14a/4
54-129 Wrocław
NIP: 8992485794, REGON: 022460084