Architekci Windykacji - Szkolenia - budujemy kompetencje
Optymalizujemy interwencje windykacyjneUczymy tylko sprawdzonych technikDopasowujemy się do środowiska windykacyjnego Klienta

Nasze Metody Szkoleniowe

oDIAGNOZUJEMY POTRZEBY PRACOWNIKÓW

Dysponujemy wieloma narzędziami diagnostycznymi pomagającymi ustalić największą potrzebę szkoleniową w danym środowisku. Dysponujemy gotowymi testami diagnozującymi poziom kompetencji pracownika oraz formularzami odsłuchowymi. W razie potrzeby prowadzimy także wywiady z pracownikami i przełożonymi, badamy systemy motywacyjne i strukturę organizacyjną. Celem każdej diagnozy jest znalezienie optymalnego i indywidualnego rozwiązania.

 POSŁUGUJEMY SIĘ MODELEM  HPI

Wiemy, ze wzrost poziomu efektywności pracowników to w branży windykacyjnej często  warunek „być albo nie być” przesądzający o dalszym istnieniu firmy na rynku. Posługiwanie się Modelem HPI [Human Performance Improvement]  pozwala nam optymalizować takie rozwiązania, które tę efektywność zwiększają. Dostarczamy konkretne narzędzia. Spośród wachlarza ponad 100 sprawdzonych, technik wyselekcjonujemy tylko te, które natychmiast będą mogły być wykorzystane w Twoim środowisku pracy.

WYKORZYSTUJEMY MOBILNE CENTRUM TRENINGOWE

Oprócz szkolenia skupiającego się na transferze profesjonalnej wiedzy merytorycznej, wspartej ćwiczeniami, podczas dwóch dni szkolenia ogrom czasu poświęcamy na praktyczny trening z wykorzystaniem nowoczesnego, mobilnego centrum treningowego, realnie oddającego warunki codziennej pracy na stanowisku windykatora telefonicznego, dzięki temu  wszyscy uczestnicy szkolenia mogą od razu przećwiczyć nowopoznane i wypracowane techniki i uzyskiwać informacje zwrotne, aby w pełni korzystać z ich skuteczności.

UCZYMY CYKLEM KOLBAb

Szkolenia prowadzimy zgodnie z metodami nauczania dorosłych opartymi na cyklu Kolba, ponieważ nauka przez doświadczenie i trening umiejętności wnosi do szkoleń o wiele więcej niż  jedynie sam wykład. Wykorzystujemy ponadto sprzęt audio i video by zoptymalizować poziom adaptacji wiedzy i umiejętności. Uczymy technik, które sami stosowaliśmy i potwierdziliśmy ich skuteczność w negocjacjach windykacyjnych.

WPROWADZAMY GRYWALIZACJĘ

Okazuje się, że poziom wzrostu efektywności pracowników oraz ich zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków znacznie wzrastają, jeżeli wprowadzane zmiany mają charakter gry rywalizacyjnej, a nie tradycyjnej formy nakazu lub procedury. Wprowadziliśmy metodę grywalizacji do szkoleń na stałę widząc skuteczność jej działania. Zagraj z nami w grę, by samemu przekonać się, jak wiele korzyści możesz z niej wyciągnąć i zaimplementować w codziennej pracy.

ZAPEWNIAMY WSPARCIE POSZKOLENIOWE

Każde ze szkoleń wzbogacone jest pakietem poszkoleniowym pozwalającym weryfikować i rozwijać nabyte podczas szkolenia kompetencje windykacyjne. W zależności od rodzaju szkolenia pracownik oprócz skryptu poszkoleniowego oraz pliku z  zarejestrowanymi rozmowami oraz cyklicznego newslettera windykacyjnego.